Otevírání dveří do nitra

Výběr z poselství Eileen Caddy, týdně rozesílaný Findhornskou nadací

27.12.2013
0 komentářů

Ať je celý tvůj život motlitbou

Nechť jsou tvé cíle nejvyšší a nikdy se jich nevzdávej. Nespokojuj se s průměrným, vždy usiluj o to nejlepší. To všechno víš, ale ne vždy to děláš. Začni s tím hned a nečekej na později. Kdykoli máš na výběr, vždy vybírej to nejlepší, nikdy nic méně lepšího. Kdykoli máš pocit hluboko v sobě, že něco je správné, neváhej to učinit bez ohledu na to, jaký protivník může existovat.
Věz, že pokud jsi dost silný, pak se bude dít jen to nejlepší. Musíš být nebojácný, musíš vědět, kam jdeš a dostat se tam. Nikdy nepodceňuj své činy, měj důvěru ve své schopnosti. Věz, že celý tvůj život je veden a řízen Mnou, a proto, když poslechneš mé rozkazy, nic se nemůže pokazit, vše bude fungovat dokonale. Jdi kupředu s absolutní jistotou, dělej to, co je třeba udělat a uvidíš Mé zázraky.
Bdi a modli se. Ať je celý tvůj život modlitbou, ne modlitbou mnoha slov, ale tichou, tichou modlitbou.

20.12.2013
0 komentářů

Pokaždé, když …

Pokaždé, když se tvoje vibrace zvyšují, pomáháš zvýšit vibrace celému světu. Ano, pokaždé, když vstoupíš do vyšších sfér, pomáháš přinést více světla do potemnělého světa. Tak věz, jak životně  důležité je absolutní ztišení, když kosmické síly mohou 
 pracovat v tobě a skrze tebe. Opravdu to pomůže, když si uvědomíš, co se děje, a uvědomíš si tuto obrovskou sílu. Pak můžeš dovolit, abys byl používán tímto způsobem.
Uvědom si, že pokaždé, když se ztišíš a dovolíš, aby tyto síly proudily skrze tebe, pomáháš velmi nemocnému světu. Pomáháš celku, ne jen sám sobě. Jsi malým kolečkem v obrovském stroji, ale jsi potřebný k jeho dokonalé funkci.

13.12.2013
0 komentářů

Potřebuješ se naplnit Mým božským duchem

Každá duše během své duchovní cesty prochází časy zdánlivé temnoty, kdy se zdánlivě nic neděje, kdy je hluboko v údolí a vrcholky hor se zdají být daleko a téměř nedosažitelné. V takové době se potřebuješ se naplnit Mým  božským duchem, aby celá tvoje bytost 
 jím byla prostoupena. Nikdy nezůstaň poražený a neseď v temnotě v beznaději.
Hledej tady a teď obnovení Ducha, otevři své srdce a prociťuj, jak tě naplňuje  nová naděje, nová víra, nová touha konat Mou vůli a po cestách Mých choditi.

6.12.2013
0 komentářů

Buď celým srdcem oddaný práci, kterou děláš

Je nezbytné, abys byl z celého srdce oddaný práci, kterou děláš, bez ohledu na to, co to je. Nedělej nic s nechutí, protože 
 když to uděláš, tak tam přeneseš špatné vibrace, ať už je to vaření, praní, žehlení, psaní dopisu, drhnutí podlahy, atd., a pak každý, kdo je citlivý, si nabere ty špatné vibrace a místo toho, aby tvoje činnost byla prospěšná, tak je pro tu duši škodlivá.
Proto všechno, co konáš, konej s ohromnou péčí.

29.11.2013
0 komentářů

Sdílené břemeno je poloviční břemeno

Nikdy se nenech něčím přetížit, nauč se sdílet všechno se Mnou – sdílené břemeno je poloviční břemeno. V ztišení mi všechno přines a polož přede Mne. Vždy si buď vědomMmé božské Přítomnosti, za všech okolností, bez ohledu na to, co děláš nebo kde jsi.
Věz, že Já Jsem vždy s tebou. Dokonalá láska vypudí veškerý strach, takže vždy sdílej všechno se Mnou. Dokud nedáš všechno, nemůžeš dostat všechno. Proto nic ode mne neodmítej, protože ani Já neodmítám nic od tebe, když se mi bez výhrad otevíráš.